DRUGI O NAMA/ izjave učesnika projekta „On my own – Neću štelu“ na portalima

Na dan sajma antikorupcije (srijeda 31.3.2021. godine) veliki broj medijski kuća izvještavao je o ovom sajmu koji je zainteresirao veliki broj građana i građanki Mostara.  U  nastavku ćemo izdvojiti neke izjave naših učesnika s različitih portala.

Cilj je projekta da grupa mladih ljudi, aktivista, pošalje poruku koliko je važno da se naše društvo pozabavi problemom korupcije. Također ideja mladih je da koriste moć umjetnosti da pošalju poruku da ipak umjetnost sa svojom orginalnošću treba biti prepoznata i kod nadležnih i da se kao jedan od jako važnih segmenata društva s većom pažnjom u budućnosti posmatra – kazala je Demić. – (bhrtv.ba)

“S obzirom na činjenicu da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoje vakcine za COVID-19, vjerujemo da je veliki problem u zakržljalom sistemu okovanim korupcijom. Problem se treba rezati u korijenu – a to je korupcija. Zbog toga smo odlučili omogućiti Vam vakcinu protiv korupcije”, rekla je jedna od učesnica uoči performansa. (klix.ba)

“To je vrlo važno, jer generalno u našem društvu smatramo da svi se trebaju cijepiti prvo protiv korupcije, a onda protiv korone jer je korupcija gorući problem u našoj državi”, izjavio je Marko Vračević, aktivista na projektu. (slobodnaevropa.org)

Cilj je projekta da osnaži umjetnike, aktiviste i novinare da budu efektivniji u svojim nastojanjima da utječu na uključivanje ljudi u borbu protiv korupcije i da stvore prilike za sadržajne sinergije o raznim temama i na raznim lokacijama. (n1info.com)

”Istraživanja pokazuju da su BiH, Sjeverna Makedonija i Kosovo najlošije rangirani u Europi kada je u pitanju borba protiv korupcije. Nažalost, veliki broj građana i ne razumije šta je korupcija, jer smatra ako je nekome kupio poklon npr. učiteljici za 8. mart, da je i to navikavanje djece da se uvijek tako nekim poklonima dolazi do neke posebne bliskosti”, istaknula je Demić. (bljesak.info)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prevedi »