O nama

Uz podršku Fond otvoreno društvo, Centar za umjetnički aktivizam i  Centar za modernu umjetnost  Edisa Demić provodi  projekat pod nazivom  “On my own!” koji je dio dvogodišnjeg projekta  ”Regional Creative Hubs”.

Koristimo moć umjetnosti i kulture kako bi ohrabrili borbu građana protiv korupcije.

Cilj projekta nije samo da prenese znanje, već i da osnaži umjetnike, aktiviste i novinare da budu efektivniji u svojim nastojanjima da utiču na uključivanje ljudi u borbu protiv korupcije i da stvore prilike za sadržajne sinergije o raznim temama i na raznim lokacijama.

Upotrebom širokog dijapazona modernih i historijskih primjera organizovanja i aktivizama širom svijeta pružit će učesnicima da nauče razne načine kako se kulturna kreativnost koristi za podizanje svijesti, osnivanje organizacija, uticanje za pravne procedure, kao i kreiranje propisa. Izabrani učesnici će istraživati zamisli od kulturne teorije preko kognitivnih nauka do društvenog marketinga. Pored toga, učesnici će naučiti kako da primjenjuju ove ideje kroz niz praktičnih vježbi koje su osmišljene da im oslobode maštu od okova mogućnosti – a zatim da pokažu kako napraviti moguće od nemogućeg, kroz nove strategije i taktike.

Prevedi »