PRODUŽEN  POZIV ZA PRIJAVU !!!

Uz podršku Fond otvoreno društvo, Centar za umjetnički aktivizam i  Centar za modernu umjetnost  Edisa Demić provodi  projekat pod nazivom  “On my own!” koji je dio dvogodišnjeg projekta  ”Regional Creative Hubs”.

Uključite se u moć umjetnosti i kulture kako bi ohrabrili borbu građana protiv korupcije.

Cilj projekta nije samo da prenese znanje, već i da osnaži umjetnike, aktiviste i novinare da budu efektivniji u svojim nastojanjima da utiču na uključivanje ljudi u borbu protiv korupcije i da stvore prilike za sadržajne sinergije o raznim temama i na raznim lokacijama.

Upotrebom širokog dijapazona modernih i historijskih primjera organizovanja i aktivizama širom svijeta pružit će učesnicima da nauče razne načine kako se kulturna kreativnost koristi za podizanje svijesti, osnivanje organizacija, uticanje za pravne procedure, kao i kreiranje propisa. Izabrani učesnici će istraživati zamisli od kulturne teorije preko kognitivnih nauka do društvenog marketinga. Pored toga, učesnici će naučiti kako da primjenjuju ove ideje kroz niz praktičnih vježbi koje su osmišljene da im oslobode maštu od okova mogućnosti – a zatim da pokažu kako napraviti moguće od nemogućeg, kroz nove strategije i taktike.

IDEALNI KANDIDATI ĆE POKAZATI:

  • Interes i energiju za korištenje kreativnosti za obraćanje javnosti da ponovo razmotre različite načine borbe protiv korupcije.
  • Entuzijazam i predanost da učestvuju u obuci.
  • Volju i želju da nauče i sarađuju sa grupom.
  • Iskustvo sa umjetnošći i kreativnošću, aktivizmom za društvene promjene.
  • Iskustvo u vođenju, podučavanju ili obučavanju je poželjno, ali ne i obavezno.

Odabrani kandidati će proći obuku iz metodologije Umjetničkog Aktivizma kod aktivistice  Edise Demić, koja je završila Akademiju za Umjetničko djelovanje (AAA) u oktobru 2019 godine u Sarajevu, BiH. Obuka će trajati tri dan krajem januara i tri dana početkom februara. Nakon provedene obuke učesnici će imati priliku da pokažu svoj rad na  završni akciju na javnom prostoru.

Oni će imati priliku da vježbaju svoje vještine u umjetničkom aktivizmu tako što će izvoditi kreativno djelovati kroz saradnju sa ostalim umjetnicima i aktivistima iz Mostara.

Ako imate pitanja, molim vas kontaktirajte: edisademic@yahoo.com

Prijava je otvorena do  01.02.2021.

Odabrane kandidate ćemo obavjestiti 03.02.2021.

↓↓↓↓↓↓↓↓

Unesite svoju adresu e-pošte kako bismo vas mogli kontaktirati.
Prevedi »